Sherbime Kontabiliteti

Mbajtja e llogarive kontabel – Te gjithe bashkepunetoreve tane u ofrojme mbajtje llogarie te shërbimeve, përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me standartet e kontabilitetit shqiptar, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga aksionerët, këshilla