Financa 5 është një program mjaft i njohur sidomos për profesionistët në fushën e kontabilitetit. Ky program përdoret për administrimin financiar dhe kontabël të kompanisë dhe ju lehtëson punën tuaj në rregjistrimin e të dhënave ekonomike të vazhdueshme të kompanisë. Financa 5.0 është programi financiar më i kompletuar, i lehtë në përdorim, i saktë në raportimin e të dhënave dhe fleksibël për mbajtjen e kontabilitetit të një biznesi. Programi u shërben të gjithë operatorëve të biznesit sipas funksioneve që ata kryejnë në kompani si: magazina, blerje, shitje, arka, banka deri tek nivelet më të larta të vendim-marrjes si menaxhimi financiar dhe bordi drejtues.Per me teper kliko ketu .

download-10