Sherbime Kontabiliteti

Mbajtja e llogarive kontabel - Te gjithe bashkepunetoreve tane u ofrojme mbajtje llogarie te shërbimeve, përgatitjen e pasqyrave financiare në ...
Me shume

Sherbime Fiskale

Konsulence – Te gjithe subjektet tregtare i informojmë dhe instruktojmë ne lidhje me ceshtje te ndryshme qe lidhen me legjislacionin ...
Me shume

Konsulence Financiare

Plan Biznesi - Per cdo kompani apo profesionistë te lire te cilet duan te hyne rishtazi ne tregun shqiptar ofrohen ...
Me shume