Rikont – Përvoja shumëvjeçare në zhvillimin e softuereve për kontabilitet, stafi profesional, puna ekipore dhe krijimi i marrëdhënieve të mira me klientët janë garanci e suksesit të plotë në zhvillimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e produkteve tona softuerike. Me zhvillimin e produkteve tona softuerike dhe rritjen e kërkesave të tregut për këto produkte, INFORMATIKA Computers Sh.p.k. ka vizion të zgjerohet dhe të ketë rol të rëndësishëm prijës në tregun rajonal e posaçërisht në zhvillimin e projekteve aplikative për kontabilitet. Shiko me shume ketu .

download-1